Termovizija

Termovizijos taikymas ir gaunama nauda

Termovizija taikoma beveik visose pramonės šakose. Atliekant termovizinį tyrimą galima pamatyti visus pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus, įvertinti bendrą šiluminį režimą, kiekybiškai įvertinti atskirų zonų šilumos nuostolius, aptikti statybos defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas vertinant ugniai atsparių, šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.bcam1

Termovizinė diagnostika pastatų šiluminės izoliacijos stoviui įvertinti atliekama:

Luboms, stogams ir kitiems perdengimams
Pamatams, sienoms ir kitiems fasadų elementams
Langams ir durims

Termovizinė diagnostika atliekama:

a) iš vidaus siekiant nustatyti šaltas pastato vietas (šalčio tiltelius) ir tuo pačiu galimus rasos taškus;
b) iš išorės siekiant nustatytti izoliacijų trūkumus, tai yra vietas per kurias daugiausiai gaunasi šiluminių nuostolių.

Termovizinė diagnostika atliekama šilumos ūkyje bei elektros tiekimo sistemose

Elektros tiekimo sistemose termoviziniu tyrimu pagal įkaitimus nustatomi galimi sutrikimai elektros grandinėse: blogi kontaktai ar jungiančiųjų dalių korozija (1, 2 pav.), galios grandinės, komutavimo aparatai, srovės transformatoriai, rinklės, 0,4 kV galios kabelių įšilimo būklės įvertinimas.

Taip pat atliekamas stambių energetikos įrenginių: transformatorių, skyriklių, alyvinių ir oro jungtuvų, iškroviklių ir įtampos ribotuvų, komutacinės ir valdymo aparatūros, tyrimas.

Kintamosios ir nuolatnės srovės varikliuose kontroliuojamas atsakingų mechanizmų įšilimas: guolių (3 pav.), ventiliacinių kanalų pralaidumas. Jei apvijose tarp vijų yra trumpas jungimas- bus matomi lokaliniai įšilimo židiniai (4 pav.).

Tikrinant jungtuvus, skyriklius ir skirtuvus, atsižvelgiama į kontaktines jungtis, šynų prijungimą bei įvadų įšilimą.

Termoviziniu tyrimu vertinant mechaninių įrenginių būklę, tikrinama pavarų, velenų, guolių, skriemulių, konvejerių diržų temperatūros (5, 6 pav.) padidėjimo vietos.

Technologiniuose procesuose, kur reikia kontroliuoti tolygų temperatūrų pasiskirstymą, termovizija yra nepamainomas būdas tai padaryti.

Matome, kad termoviziniu tyrimu galima greitai pamatyti problemines vietas (kokybinė analizė) ir įvertinti esančios anomalijos svarbą matuojant temperatūrą (kiekybinė analizė). Tai sumažina tikimybę, kad kas nors bus praleista. Taip taupomas aptarnaujančio personalo laikas.

Žinant problemines vietas ir jų svarbą, galima planuoti remontų eigą, tikslingai suplanuoti reikalingas aptarnavimui lėšas ir sumažinti įtaką gamybai.

Į viršų